پاورپوینت شناخت نمادین رنگها درهنر

پاورپوینت شناخت نمادین رنگها درهنر

پاورپوینت شناخت نمادین رنگها درهنر

28 صفحه

فهرست مطالب

پیشینه رنگ

نظریه رنگ

رنگ به عنوان نماد

مجموعه هنرهای زیبا

دوره اساطیری

دوره هخامنشیان

دوره ساسانیان

دوره صفویه

دوره قاجار و پهلوی

جمهوری اسلامی

نگاهي به جايگاه رنگ در اديان

مقدمه

از دوران نخستین، بشر در تلاش برای دستیابی به رنگینه های ماندگار و دائم ی برای استتار وایمن بودن، تغییر وضع ظاهری و شبیه شدن با حیوانات یا ایجاد ترس در بیننده بوده است.

سال ها بشر برای پنهان شدن یا یکی شدن با محیط اطرافش، بدن و موی خود را به وسیله رنگدانه ها رنگ آمیزی می کرد.

پیشینه رنگ
کاربرد رنگ های گیاهی از دوره غارنشینی آغاز و تا امروز گسترش پیدا کرد، امروزه با پیشرفت
علم ، گسترهٔ کاربرد گرد یا دانه های ریز رنگ های شیمیایی نسبت به رنگدانه های گیاهی گسترش
بیشتری پیدا کرده است

—نظریه رنگ

—در اواخر قرن شانزده اسحاق نیوتن تئوری رنگ ها را بررسی و نظریه خود را ارائه داد. او باآزمایش ساده نشان داد «رنگ از تجزیه نور » بوجود می آید. با عبور باریکه ای از نور زاویه دار توسطیک منشور موجب تقسیم آن به طیف رنگ های مختلف رنگین کمان شد. در واقع او موفق به کشفاین واقعیت شد که رنگ نور است


خرید آنلاین